English

Tamamlanan Projeler

Proje kapsamında hat üzerinde bir adet betonarme ve bir adet perçinli çelik köprü inşaatı yapılmıştır.