English

Tamamlanan Projeler

İskele uzunluğu 295 metre olup, 1.465.000 m3, 0,05-12 ton taş dolgu yapılmıştır.
1996 yılında yapımına başlanan proje, 1998 yılında tamamlanmıştır.