English

Tamamlanan Projeler

Türkiye Altyapı ve Kentsel Yeniden Yapılandırma Projesi (TERRA 1) kapsamında yapılan proje, FIDIC standartlarında gerçekleştirilmiştir.
Mayıs 2002 tarihinde yapımına başlanan proje, Şubat 2003 tarihi itibarı ile tamamlanmıştır.