English

Devam Eden Projeler

Tamamlanan Projeler

Türkiye Altyapı ve Kentsel Yeniden Yapılandırma Projesi (TERRA 1) kapsamında yapılan proje, FIDIC standartlarında gerçekleştirilmiştir.
Mayıs 2002 tarihinde yapımına başlanan proje, Şubat 2003 tarihi itibarı ile tamamlanmıştır.