English

Tamamlanan Projeler

21.382 m2 kapalı alana sahip Bursa Şube inşaatı kapsamında tesislerin, inşaat, mekanik tesisat, elektrik tesisatı, adaiçi altyapı, yapısal ve bitkisel peyzaj imalatları gerçekleştirilmiştir.