English

Devam Eden Projeler

Tamamlanan Projeler

4.270 m2 kapalı alana sahip İzmir Şube Müdürlüğü Çiğli Yerleşimi inşaatı kapsamında tesislerin, inşaat, mekanik tesisat, elektrik tesisatı, adaiçi altyapı, yapısal ve bitkisel peyzaj imalatları gerçekleştirilmiştir.