English

Tamamlanan Projeler

4.270 m2 kapalı alana sahip İzmir Şube Müdürlüğü Çiğli Yerleşimi inşaatı kapsamında tesislerin, inşaat, mekanik tesisat, elektrik tesisatı, adaiçi altyapı, yapısal ve bitkisel peyzaj imalatları gerçekleştirilmiştir.