English

Tamamlanan Projeler

Taşıyıcı sistemi B.A. prefabrik elemanlardan oluşan tesiste, 8 renkli baskı makinası ile çimento dışı torba üretimi yapılacaktır. Proje Temmuz 2008 tarihinde tamamlanarak tesis hizmete girmiştir.