English

Tamamlanan Projeler

Proje kapsamında 16.500 m2 kapalı alana sahip üç adet “Uçak Montaj Binası ve Uçuş Hattı Hangarı” ,”32.000 m2 Uçak Park Alanı ve Yol Betonu”, “Alt Yapı İmalatları” ve “Ofis Binası” bulunmaktadır.
Söz konusu projenin yapımı sözleşme dahilinde 10 Kasım 2010 tarihinde tamamlanmış ve “Tesis” hizmete açılmıştır.