English

Tamamlanan Projeler

 • Prekalsinasyon İkmal İnşaatı 2002
 • Katkı Bunkerleri İnşaatı 2001
 • Prekalsinasyon İnşaatı 2000
 • Otomasyon Binası ve Bunker Stokhol İnşaatı 1999
 • Rize Çayeli Liman İnşaatı 1998
 • Rize İdari Bina ve Çimento Silosu İnşaatı 1998
 • Trabzon Hazır Beton Tesisi ve Çimento Silosu İnş. 1997
 • Paketleme Binası Tesisi 1995
 • Stokhol ve Gümrük Binası İnşaatı 1994
 • Kömür Değirmeni İnşaatı 1993
 • Ünye Rıhtım İnşaatı 1993
 • Saha Betonu ve Muhtelif İnşaat İşleri 1992