English

Tamamlanan Projeler

OYAK İnşaat’ın pilot firma olarak görev aldığı OEP Ortak Girişiminde EKON A.Ş. ve PROKON A.Ş. diğer ortaklardır. 2005 yılında yapımına başlanan günlük 10.000 ton pancar işleme kapasiteli tesis 2007 yılı pancar sezonunda hizmete alınmıştır.