English

Devam Eden Projeler

Tamamlanan Projeler

57.000 m2 kapalı alan ve 7.000 m2 kapalı otopark alanına sahip hastanede laboratuarlar, klinikler, yoğun bakım, poliklinikler, görüntüleme merkezi, tanı ve tedavi üniteleri, ameliyathaneler ve acil servis üniteleri bulunmaktadır.