English

Devam Eden Projeler

Tamamlanan Projeler

24.000 m2 kapalı alana sahip hastanede laboratuarlar, klinikler, yoğun bakım, poliklinikler, görüntüleme merkezi, tanı ve tedavi üniteleri, ameliyathaneler ve acil servis üniteleri bulunmaktadır.