English

Devam Eden Projeler

Tamamlanan Projeler

Genel onarım projesi kapsamında hastane içerisinde 4 adet ameliyathane, 20 yataklı yoğun bakım ünitesi, 15 yataklı hemodiyaliz ünitesi ve medikal görüntü merkezi bulunmaktadır.