English

Tamamlanan Projeler

Proje kapsamında; 10 adet ameliyathane, acil müdahale ünitesi, doğum ameliyat ünitesi, 10 yataklı yoğun bakım ünitesi, 10 yataklı hemodializ ünitesi ve 30 yataklı koroner bakım ünitesi bulunmaktadır.