English

Devam Eden Projeler

Tamamlanan Projeler

Toplam 4 blok ve 350 yatak kapasiteli olarak tasarlanan proje kapsamında; 12 ameliyathane, 20 yataklı yoğun bakım ünitesi, doğum ameliyathane ünitesi ve prematüre bebek ünitesi bulunmaktadır.