English

Tamamlanan Projeler

Türkiye Altyapı ve Kentsel Yeniden Yapılandırma Projesi (TERRA 1) kapsamında yapılan proje FIDIC standartlarında gerçekleştirilmiştir.