English

Tamamlanan Projeler

Hastane içerisinde 4 adet ameliyathane, acil müdahale ünitesi, doğum ameliyat ünitesi, 30 yataklı yoğun bakım ünitesi ve koroner bakım ünitesi bulunmaktadır.