English

Tamamlanan Projeler

Hastane içerisinde; 7 adet ameliyathane, acil müdahale ünitesi, 21 yataklı yoğun bakım ünitesi, 21 yataklı hemodiyaliz ünitesi, koronografi ve endoskopi üniteleri, medikal görüntü merkezi, seminer ve konferans salonları bulunmaktadır.