English

Tamamlanan Projeler

Hastane içerisinde; 2 adet ameliyathane, riskli doğum ünitesi, doğum ameliyat ünitesi, 6 yataklı yoğun bakım ünitesi ve küçük bir müdahale odası mevcuttur.